AKTUALNOŚCI

środa, Sierpień 24, 2022, 13:25

Tegoroczna nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadziła pewne zmiany jeśli chodzi o wymogi formalne wobec kierowców busów o dmc między 2,5 a 3,5 tony. Kierowca transportu międzynarodowego kat. B, nie będący obywatelem Unii Europejskiej, według znowelizowanych przepisów musi spełniać warunki przewidziane prawem dla kierowców zawodowych wyższych kategorii prawa jazdy, a zatem musi posiadać ważne orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. W związku z powyższym kierowcy kat. B transportu międzynarodowego spoza UE, którzy do tej pory nie wykonywali żadnych badań psychologicznych dla kierowców, lub wykonywali je w formie przewidzianej dla służbowej jazdy samochodem kat. B, czyli zakończone wydaniem opinii/konsultacji psychologicznej, a nie orzeczenia psychologicznego, chcąc spełnić wymogi prawne, muszą cyklicznie wykonywać badania w ramach psychologii transportu. Moja pracownia oczywiście wykonuje takie badania, na które serdecznie kierowców busów zapraszam.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright ©2016 Pracownia badań psychologicznych Łukasz Balicki, All Rights Reserved.
Wykorzystano zdjęcia z darmowej bazy zdjęć freepik
Liczba odwiedzin: 28417