OFERTA

OFERTA

Szanowni Państwo. Swoją ofertę kieruję do podlegających badaniom wstępnym i okresowym kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, operatorów wszelkich maszyn i urządzeń, a także pracowników wykonujących swoje zadania na wysokościach. Oferuję współpracę również pracodawcom kierującym na badania swoich pracowników, jak i jednostkom medycyny pracy, świadczącym usługi badań profilaktycznych pracowników. Poniżej przedstawiam zakres oferowanych przeze mnie badań.

Kierowcy kat. B do celów służbowych

Pracownicy prowadzący samochód prywatny lub służbowy kat. B do celów służbowych

Operatorzy maszyn i urządzeń, praca na wysokości

Pracownicy operujący wózkami widłowymi niskiego i wysokiego składowania, koparek, dźwigów, suwnic itp.

Kierowcy zawodowi

Kierowcy i kandydaci na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy - wykonujący przewóz osób lub towarów, kierujący pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożący wartości pieniężne, a takze instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy.

Kierowcy skierowani przez Starostę

Osoby ubiegające się o odzyskanie prawa jazdy

 
                                                                                                          

                                Kierowcy seniorzy                                  Żużlowcy i adepci szkółki żużlowej

                          Kierowcy niezawodowi kat. B, którzy przekroczyli 60. rok życia.                      Żużlowcy po ukończeniu 35. roku życia i kandydaci do szkółki żużlowej
 
 
 

Kierowcy kat. B do celów służbowych

 Badanie pracowników kierujących samochodem kategorii B w ramach wykonywania czynności służbowych. Badanie przeprowadza się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza medycyny pracy przy okazji badań profilaktycznych na danym stanowisku pracy.
 
Koszt badania - 90,00 zł brutto - z uwzględnieniem badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

Ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

Badanie w specjalistycznej kabinie ciemniowej sprawdzające możliwości wzroku kierowcy jeśli chodzi o jazdę w warunkach wieczornych i nocnych. 

Koszt badania - 50,00 zł brutto 

Operatorzy maszyn i urządzeń, praca na wysokości

 Badanie operatorów maszyn i urządzeń takich jak: wózki widłowe niskiego i wysokiego składowania, koparki, koparko-ładowarki, suwnice, dźwigi, spycharki, walce. Ponadto przeprowadza się również badanie osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów. Badanie przeprowadza się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza medycyny pracy przy okazji badań profilaktycznych na danym stanowisku pracy.
 
Koszt badania - 80,00 zł brutto  - z uwzględnieniem badania widzenia stereoskopowego

Kierowcy zawodowi

 Badanie kierowców i kandydatów na kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy:  
 
* kierowcy zawodowi (kat. C, C+E, D, D+E) - przy okazji przedłużania ważności prawa jazdy 
* kandydaci na kierowców zawodowych (kat. C, C+E, D, D+E) - ubiegający się o prawo jazdy 
* kierowcy i kandydaci na kierowców taksówek (kat. B)
* kierowcy wykonujący przewóz osób (kat. B)
* kierowcy i kandydaci na kierowców pojazdów uprzywilejowanych 
* egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów nauki jazdy 
* instruktorzy i kandydaci na instruktorów nauki jazdy
* motorniczowie tramwajów 
* kierowcy przewożący znaczne wartości pieniężne
Koszt badania 150,00 zł brutto - kompleksowe badanie w ramach psychologii transportu  - 
z uwzględnieniem badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

Kierowcy skierowani przez Starostę

 Badanie osób skierowanych przez Starostę i kierowców chcących odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami. Badanie przeprowadza się na podstawie skierowania wystawionego przez Starostę:
 
* utrata / zatrzymanie prawa jazdy za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych 
* utrata / zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 24 pkt. karnych 
* spowodowanie wypadku drogowego w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń 
* osoby ubiegające się o ponowne odzyskanie prawa jazdy
 
Koszt badania 150,00 zł brutto  - kompleksowe badanie w ramach psychologii transportu

Kierowcy seniorzy powyżej 60. roku życia

Badanie wpływu starzenia się organizmu na sprawność psychomotoryczną i predyspozycje do kierowania samochodem osobowym:
 
* badanie nie ma charakteru wiążącego, wyniki nie są nigdzie wysyłane i pozostają pomiędzy psychologiem a osobą badaną
* celem jest wyłącznie sprawdzenie swoich możliwości i nabranie świadomości nt. ograniczeń swojego organizmu i zdrowia psychofizycznego
* badanie przeprowadzane jest w całkowicie niestresującej atmosferze
 
Koszt badania 90,00 zł brutto

Żużlowcy i adepci szkółki żużlowej

Badanie psychologiczne wymagane w stosunku do:

*  zawodowych żużlowców, którzy ukończyli 35. rok życia
* młodzieży rozpoczynającej swoją przygodę ze sportem żużlowym, przed przyjęciem do szkółki żużlowej

Koszt badania 150,00 zł brutto 
Copyright ©2016 Pracownia badań psychologicznych Łukasz Balicki, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 14564