OFERTA

Szanowni Państwo. Swoją ofertę kieruję do podlegających badaniom wstępnym i okresowym kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, operatorów wszelkich maszyn i urządzeń, a także do osób posługujących się lub chcących posiadać pozwolenie na posiadanie broni. Oferuję współpracę również pracodawcom kierującym na badania swoich pracowników, jak i jednostkom medycyny pracy, świadczącym usługi badań profilaktycznych pracowników. Poniżej przedstawiam zakres oferowanych przeze mnie badań.

Kierowcy zawodowi

Kierowcy i kandydaci na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy - wykonujący przewóz osób lub towarów, kierujący pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożący wartości pieniężne, a także instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy.

Kierowcy kat. B 

Pracownicy prowadzący samochód prywatny lub służbowy kat. B w celach służbowych

Operatorzy maszyn i urządzeń, praca na wysokości

Pracownicy operujący wózkami widłowymi niskiego i wysokiego składowania, koparek, dźwigów, suwnic itp., pracujący na wysokości pow. 3 metrów.

Osoby skierowane przez Starostę

Osoby ubiegające się o odzyskanie prawa jazdy.

Kierowcy seniorzy

Kierowcy niezawodowi kat. B, którzy przekroczyli 65. rok życia.

Żużlowcy i adepci szkółki żużlowej

Żużlowcy po ukończeniu 35. roku życia i kandydaci do szkółki żużlowej

Badanie w ciemni

Ocena funkcjonowania wzroku w warunkach jazdy wieczornej i nocnej

Badania na broń

Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń lub pracujące na stanowiskach, na których wymagane są badania psychologiczne przeprowadzane przez psychologa z uprawnieniami do badania na broń

Badania pracowników kolei

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego

Kierowcy zawodowi

 Badanie kierowców i kandydatów na kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy:  
 
* kierowcy zawodowi (kat. C, C+E, D, D+E) - przy okazji przedłużania ważności prawa jazdy 
* kandydaci na kierowców zawodowych (kat. C, C+E, D, D+E) - ubiegający się o prawo jazdy 
* kierowcy i kandydaci na kierowców taksówek (kat. B)
* kierowcy wykonujący zarobkowy przewóz osób lub towarów, szczególnie w transporcie międzynarodowym (kat. B)
* kierowcy i kandydaci na kierowców pojazdów uprzywilejowanych 
* egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów nauki jazdy 
* instruktorzy i kandydaci na instruktorów nauki jazdy
* motorniczowie tramwajów 
* kierowcy przewożący znaczne wartości pieniężne

Koszt badania 150,00 zł brutto - kompleksowe badanie w ramach psychologii transportu  - 
z uwzględnieniem badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

Kierowcy kat. B do celów służbowych

 Badanie pracowników kierujących samochodem kategorii B w ramach wykonywania czynności służbowych. 

 Koszt badania - 100,00 zł brutto - z uwzględnieniem badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

Operatorzy maszyn i urządzeń, praca na wysokości

 Badanie operatorów maszyn i urządzeń takich jak: wózki widłowe niskiego i wysokiego składowania, koparki, koparko-ładowarki, suwnice, dźwigi, spycharki, walce. Ponadto przeprowadza się również badanie osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów. 
 
Koszt badania - 90,00 zł brutto  - z uwzględnieniem badania widzenia stereoskopowego

Kierowcy skierowani przez Starostę

 Badanie osób skierowanych przez Starostę i kierowców chcących odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami. Badanie przeprowadza się na podstawie skierowania/informacji wystawionych przez Starostę:
 
* utrata / zatrzymanie prawa jazdy za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych 
* utrata / zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych 
* spowodowanie wypadku drogowego w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń wymagających leczenia pow. 7 dni
* osoby ubiegające się o ponowne odzyskanie prawa jazdy
 
Koszt badania 150,00 zł brutto  - kompleksowe badanie w ramach psychologii transportu

Kierowcy seniorzy powyżej 65. roku życia

Badanie wpływu starzenia się organizmu na sprawność psychomotoryczną i predyspozycje do kierowania samochodem osobowym:
 
* badanie nie ma charakteru wiążącego, wyniki nie są nigdzie wysyłane i pozostają pomiędzy psychologiem a osobą badaną
* celem jest wyłącznie sprawdzenie swoich możliwości i nabranie świadomości nt. ograniczeń swojego organizmu i zdrowia psychofizycznego
 
Koszt badania 150,00 zł brutto

Żużlowcy i adepci szkółki żużlowej

Badanie psychologiczne wymagane w stosunku do:

*  zawodowych żużlowców, którzy ukończyli 35. rok życia
* młodzieży rozpoczynającej swoją przygodę ze sportem żużlowym, przed przyjęciem do szkółki żużlowej

Koszt badania 150,00 zł brutto 

Ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

Badanie w specjalistycznej kabinie ciemniowej sprawdzające możliwości wzroku kierowcy jeśli chodzi o jazdę w warunkach wieczornych i nocnych. 

Koszt badania - 60,00 zł brutto 

Badania na pozwolenie na broń

Badanie w celu ustalenia poziomu rozwoju intelektualnego, cech osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz poziomu dojrzałości społecznej osoby starającej się lub posługującej się bronią, bądź wykonującej pracę, która wymaga badań psychologicznych jak przy badaniu na broń.
 


Cennik badań psychologicznych:
 
* Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń (z wyjątkiem broni myśliwskiej) 
Koszt badania 300,00 zł brutto
* Osoby ubiegające się lub posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
Koszt badania 250,00 zł brutto
* Strażnicy gminni (miejscy), Służby Leśne
Koszt badania 250,00 zł brutto
* Detektywi
Koszt badania 150,00 zł brutto
 * Inspektorzy Transportu Drogowego
Koszt badania 250,00 zł brutto
 * Sędziowie, Prokuratorzy, Kuratorzy, Komornicy
Koszt badania 250,00 zł brutto
* Osoby zajmujące się obrotem i produkcją broni, amunicji i materiałów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
Koszt badania 250,00 zł brutto
* Osoby  zajmujące się nabywaniem oraz przechowywaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Koszt badania 250,00 zł brutto 
 

Badania pracowników kolei

Badanie w celu ustalenia poziomu rozwoju intelektualnego, cech osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz poziomu dojrzałości społecznej osób zatrudnionych lub podejmujących pracę w transporcie kolejowym
 

Cennik badań psychologicznych:
 
* Maszyniści - ubiegający się o licencję/zachowanie ważności licencji/przedłużenie ważności licencji/otrzymanie świadectwa/zachowanie swiadectwa
Koszt badania 150,00 zł brutto 
* Osoby zatrudnione na stanowiskach kolejowych - dyżurny ruchu, prowadzący pojazdy kolejowe, zwrotniczy, nastawniczy, manewrowy, rewident taboru, kierownik pociągu, automatyk, toromistrz
Koszt badania 100,00 zł brutto
* Pracownicy Straży Ochrony Kolei SOK
Koszt badania 250,00 zł brutto
* Kandydaci do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów 
Koszt badania 100,00 zł brutto

Copyright ©2016 Pracownia badań psychologicznych Łukasz Balicki, All Rights Reserved.
Wykorzystano zdjęcia z darmowej bazy zdjęć freepik
Liczba odwiedzin: 25249