O BADANIU

Jak się przygotować do badania?

Na badania należy przyjść wyspanym i wypoczętym, tak by w rzetelny sposób można było ocenić sprawność psychomotoryczną osoby badanej. W dniu badania, ani dzień wcześniej nie należy spożywać alkoholu i innych używek. Badanie toczy się w przyjaznej i niestresującej atmosferze, a psycholog zapewnia pomoc i wyrozumiałość.

Co ze sobą zabrać na badanie?

- dowód osobisty
- prawo jazdy
- okulary/soczewki - jeśli są używane do jazdy, do czytania lub na stałe
- skierowanie, jeśli zostało wystawione
- dane do faktury jeśli, będzie potrzeba wystawienia takiej

W jaki sposób przebiega badanie?

Po zakończeniu czynności formalnych - sprawdzeniu tożsamości osoby badanej, ustaleniu przez psychologa celu badania, rozpoczyna się jego właściwa część.
W pierwszej kolejności psycholog przeprowadza wywiad z badanym dot. stanu zdrowia psychofizycznego, sytuacji zawodowej, doświadczenia w pracy na danym stanowisku i wykonywania czynności służbowych. Część druga to zadania na tzw. "aparatach", gdzie w zależności od stanowiska i zakresu zadań osoby badanej, psycholog może zbadać m.in. czas i prawidłowość reagowania, koordynację wzrokowo - ruchową, widzenie stereoskopowe, widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie, koncentrację uwagi. W części trzeciej, jeśli zachodzi zdaniem psychologa taka konieczność, osoba badana rozwiązuje testy - np. test badający zdolność logicznego myślenia, lub testy oceniające dojrzałość społeczną i emocjonalną i sposoby reagowania w sytuacjach stresowych. W ostatniej części psycholog omawia z osobą badaną osiągnięte przez nią wyniki, dzieli się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, a następnie wystawia stosowne orzeczenie lub opinię.

Jak długo trwa badanie?

Czas trwania badania psychologicznego zależy wielu czynników - takich jak np. charakter pracy i zakres czynności na danym stanowisku pracy, treść informacji przekazanych przez osobę badaną w wywiadzie, tempo pracy osoby badanej czy wreszcie wyniki osiągane w poszczególnych zadaniach. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie psychologa w badaniu osób na danych stanowiskach, można przyjąć, że:
 
* Badanie kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, motorniczych tramwajów, kierowców przewożących wartości pieniężne, a także kierowców skierowanych przez Starostę i chcących odzyskać uprawnienia  trwa ok. 90 minut
* Badanie pracowników kierujących samochodem kategorii B w celach służbowych z reguły trwa ok. 40 minut.
* Badanie operatorów maszyn i urządzeń oraz osób pracujących na wysokościach z reguły trwa ok. 30 minut.
Copyright ©2016 Pracownia badań psychologicznych Łukasz Balicki, All Rights Reserved.
Wykorzystano zdjęcia z darmowej bazy zdjęć freepik
Liczba odwiedzin: 22238