O PRACOWNI

Pracownia badań psychologicznych

Pracownia powstała w listopadzie 2016 roku i mieści się w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Ks. Śmigielskiego 20. Wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego - numer 21/2016. Pracownia wyposażona jest w najnowsze urządzenia przeznaczone do badania sprawności psychoruchowej kierowców oraz operatorów maszyn i urządzeń. Funkcje, których zbadanie umożliwia powyższa aparatura to m.in. koncentracja i przerzutność uwagi, czas i prawidłowość reagowania, koordynacja wzrokowo - ruchowa, widzenie stereoskopowe, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie. Ponadto bateria będących na wyposażeniu psychologa testów, umożliwia zbadanie takich aspektów jak np. sprawność intelektualna, osobowość i temperament czy sposób reagowania w sytuacjach stresowych.
 
 
    
 

O psychologu

Miło mi Państwa powitać na stronie mojej pracowni. Nazywam się Łukasz Balicki. Jestem absolwentem psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłem ponadto studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Jestem wpisany do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w ramach psychologii transportu prowadzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego - numer 310/P. Od 2023 roku posiadam również dodatkowe kwalifikacje do przeprowadzania badań psychologicznych na broń i posiadam wpis numer 114 w rejestrze uprawnionych psychologów, prowadzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Z racji ukończonej specjalizacji w zakresie psychologii pracy, oprócz badań psychotechnicznych, zajmuję się również przeprowadzaniem testów psychologicznych i kompetencyjnych podczas rekrutacji na stanowiska pracy. 
W kręgu moich zainteresowań dotyczących psychologii jako dziedziny, znajdują się w głównej mierze zagadnienia związane z psychologią społeczną, a w szczególności te, związane z psychologią polityki i zachowań wyborczych.
Copyright ©2016 Pracownia badań psychologicznych Łukasz Balicki, All Rights Reserved.
Wykorzystano zdjęcia z darmowej bazy zdjęć freepik
Liczba odwiedzin: 22209